فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟

ج: در مقام عمل بین آنها فرقى نیست.

 آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

آیا این مقاله برای شما مفید واقع شده است؟
   
 

ثبت شده در تاریخ  :