عناوین اسناد سازمان ساواک درباره آیت الله محمد صدوقی (ره)

 

تاریخ گزارش ساواک : 1342/05/30

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکمذاکره علمای شهرستان ها با دولت

تاریخ گزارش ساواک : 1342/05/24

 

تاریخ گزارش ساواک : 1342/05/12

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکاطلاعیه از پخش اعلامیه در یزد

تاریخ گزارش ساواک : 1342/05/03

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکتدابیر انتظامات برای مجالس روضه خوانی

تاریخ گزارش ساواک : 1342/04/23

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکبرگزاری مجلس ترحیم برای سیدیحیی مدرس یزدی

تاریخ گزارش ساواک : 1342/04/23

 

تاریخ گزارش ساواک : 1342/04/23

 

تاریخ گزارش ساواک : 1342/04/18

 

تاریخ گزارش ساواک : 1342/04/08

 

موضوع گزارش ثبت شده در ساواکاطلاع دادن از اوضاع یزد

تاریخ گزارش ساواک : 1342/03/25

 

« 1 2 3 4 ... 5 30 » صفحه: