خاطره

 

شهید صدوقی: نوشته های امام نمونه است

آیت الله شهید صدوقی در باره اسرار صلواة امام نقل می کند: ادعیه ای را که ترجمه کرده اند اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست  

:آیت الله شهید صدوقی در باره اسرار صلواة امام نقل می کند: آنچه را که امام نوشته و زیر قلم آورده اند نمونه است شرح  هر دعای  را که ایشان داده و اسرار صلواة ی را که گفته اند و خیلی از ادعیه ای را که ترجمه کرده اند اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست و مثل اینکه فوق آنچه را که  انسان برای یک بشری تصور کند بوده و هست  یکی از دوستان می گفت من می خواستم اسرار صلواة امام را چاپ کنم اما حضرت امام اجازه ندادند؛ گفتم اجازه دهید در طی اسرار الصلواة هائی که از بزرگان دیگر هست با هم چاپ کنم وقتی اجازه دادند و خواستم چاپ کنم دیدم که نوشته ایشان اصلا قابل مقایسه با نوشته دیگران نیست و بدین جهت از چاپ آن خودداری کردم.


منبع: خاطرات آیت الله شهید صدوقی ، مجله پاسداران اسلام؛  آشنائی با شش شخصیت اسلامی معاصر؛ تألیف مهدی مشایخی؛  ص 20   

منبع خبر:

اخبار مرتبط