رابطه امام و شهید صدوقی در دوران تبعید چگونه بود؟

در بخشی از خاطرات حجت ‌الاسلام والمسلمین سید اسدلله امامی میبدی درباره نقش وی در واسطه ارتباط امام و آیت الله صدوقی اطلاعات حالبی آمده است.  

در بخشی از خاطرات حجت ‌الاسلام والمسلمین سید اسدلله امامی میبدی درباره نقش وی در واسطه ارتباط امام و آیت الله صدوقی آمده است:

‏‏در دوره‌ای آقای صدوقی ناراحتی داشتند. ایشان اگر به طور مستقیم به آقای خمینی ‏‎ ‎‏نامه می‌نوشت نامه به دست آقای خمینی نمی‌رسید، لذا آقایصدوقی روی پاکتِ نامه ‏‎ ‎‏اسم من را می‌نوشت اما در داخل پاکت نامه خطاب به آقای خمینی بود. هر وقت ‏‎ ‎‏نامه‌ای از آقای صدوقی دریافت می‌کردم می‌دانستم که مربوط به آقای خمینی است ‏‎ ‎‏چون من با آقای صدوقی رابطه‌ای نداشتم. نامه را خدمت آقای خمینی می‌بردم، ‏‎ ‎‏گاهی وقت‌ها هم داخل اندرونی بیت آقای خمینی می‌شدم. نامه آقای صدوقی اغلب ‏‎ ‎‏درباره اوضاع یزد و ایران بود.‏

‏‏آقای خمینی به من می‏‏‌‏‏گفت که نامه را خودت بخوان و من نامه را در اندرونی برای ‏‎ ‎‏آقای خمینی می‏‏‌‏‏خواندم، سپس آقای خمینی به من دستور می‏‏‌‏‏داد که شما این و این ‏‎ ‎‏مطلب را برای آقای صدوقی بنویس. من هم می‏‏‌‏‏نوشتم و به آقای صدوقی می‏‏‌‏‏فرستادم. ‏‎ ‎‏تقریباً دوـ سه ماه بین آقای خمینی و آقای صدوقی بزرگ واسطه بودم و دو سه نامه ‏‎ ‎‏بین آقای خمینی و آقای صدوقی به همین نحو رد و بدل شد. یادم هست که روزی به ‏‎ ‎‏اندرونی آقای خمینی رفتم. احمد آقا هم بود. آن ایام ایشان هنوز لباس روحانیت ‏‎ ‎‏نپوشیده بود. او پشت در آمد و گفت که چه کار داری؟ گفتم: نامه آقای صدوقی را ‏‎ ‎‏آورده‏‏‌‏‏ام. رفت و به آقا گفت. آقا هم فرموده بود بگو بیاید. رفتم و دیدم آقای خمینی ‏‎ ‎‏یک پیراهن و یک زیر شلواری پوشیده و یک لنگ هم بر گردن کرده و دارد با دست ‏‎ ‎‏خودش، خودش را اصلاح می‏‏‌‏‏کند. آقای خمینی ریش و سرش را خودش اصلاح ‏‎ ‎‏می‏‏‌‏‏کرد. نامه که تمام شد به من گفت جوابش را این گونه بنویس و بفرست.‏

منبع خبر:

اخبار مرتبط